מידי שנה אנו מייצרים’ מסבים ומשווקים - מוני מים למגזרים שונים .מיקוד החברה הוא בפיתוח מוצרים חדשניים, בצורה אופטימלית המותאמת לדרישות לקוחותינו, כל זאת הודות ליחסי הגומלין בין האיכות הגבוהה של מוני המים שלנו והניסיון הרב שנצבר לאורך השנים.